602-910-8367 1191 E. White Mountain Blvd. Suite C Pinetop-Lakeside, Arizona 85935